Ritbhatmarathi

Search
Close this search box.

श्री अर्गला स्तोत्र मराठी भावार्थसह

argala stotra in marathi: मित्रांनो सगळ्यांच्या घरी नवरात्र बसले आणि बघता बघता उद्यावर दसरा येऊन ठेपला आहे. हे नऊ दिवस कसे निघून गेले समजले नाही. माझी खात्री आहे सगळ्यांनीच हा नवरात्र महोत्सव उत्साहाने आणि आनंदाने साजरा केला आहे. नऊ दिवसात नऊ रंगाची उधळण करून प्रत्येकाने भोंडला साजरा केलाच असेल आणि गरब्याचा आनंद लुटला असेल. या काळात प्रत्येक जण जमेल तशी देवीची आराधना, उपासना करतात आणि इच्छा पूर्ण करून घेण्याचा प्रयत्न करतात.

देवी ही भक्तवत्सल आणि लवकर प्रसन्न होणारी असते. आपण तिला मनोभावे मागण्याची, आपले गाऱ्हाणे सांगण्याची गरज असते फक्त आणि आपल्या इच्छा पूर्ण होतात पण. जसे आपण आपल्या आईकडेच काहीतरी मागत आहोत आणि आई देऊन टाकते अगदी तसेच. असे म्हणतात की नवरात्राच्या दिवसात दुर्गा सप्तशती पाठ करणे अत्यंत फलदायी ठरते. याबद्दल माहिती देणारा लेख तुम्ही पहिलाच असेल. हाच दुर्गा सप्तशती पाठ सुरू करण्याआधी दुर्गा कवच आणि अर्गला स्तोत्र वाचण्याची प्रथा आहे. पाठ करणाऱ्या सर्वांना हे माहितीच असेल. पण या दुर्गा कवच आणि अर्गला स्तोत्राचे खूप महत्त्व आहे.

दुर्गा कवच वाचल्याने देवी भोवती कवच तयार होते आणि मग अर्गला स्तोत्र वाचून हवी ती इच्छा बोलून मग दुर्गा सप्तशती पाठ वाचण्यास सुरुवात केली जाते. पण आपल्याला जर पूर्ण पाठ करणे जमत नसेल तर कवच, कुंजिका स्तोत्र आणि आर्गला स्तोत्र वाचल्याने पूर्ण सप्तशती पाठ केल्याचे फळ मिळते असे म्हणतात. म्हणजे या स्तोत्रात किती शक्ती असेल याची कल्पना येते.

——————

अर्गला या शब्दाचा अर्थ आहे सर्व अडथळे दूर करणारी. कुठल्याही कार्याच्या सिद्धीसाठी आपण पुढे जाऊन स्वतःसाठी आणि इतरांसाठी मार्ग मोकळे करणे गरजेचे असते आणि हेच काम अर्गला स्तोत्र करते.

आपल्या सर्वांच्या आयुष्यात अशी कोणतीच अडचण नाही ज्याचा मार्ग देवीकडे नाही. गरज असते ती श्रद्धेने हाक मारण्याची. थोडक्यात काय तर अर्गला स्तोत्र हे प्रत्येक अडचणीवरचा उपाय आहे असे म्हणायला हरकत नाही. हे स्तोत्र मार्कंडेय ऋषींनी लिहलेले आहे. या स्तोत्राचे सगळे मंत्र हे वशीकरण मंत्र आहेत. त्यामुळे याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. असे मानले जाते की, हे स्तोत्र देवीचे अत्यंत प्रिय स्तोत्र आहे. त्यामुळे जो कोणी श्रध्देने याचे पठण करतो त्याच्यावर देवी प्रसन्न होऊन हवी ती गोष्ट देते.

ॐ नमश्चण्डिकायै
मार्कण्डेय उवाच

ॐ जयत्वं देवि चामुण्डे जय भूतापहारिणि।
जय सर्व गते देवि काल रात्रि नमो‌स्तुते ॥1॥

मधुकैठभविद्रावि विधात्रु वरदे नमः
ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी ॥2॥

दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमो‌:स्तुते
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥3॥

महिषासुर निर्नाशि भक्तानां सुखदे नमः।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥4॥

धूम्रनेत्र वधे देवि धर्म कामार्थ दायिनि।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥5॥

रक्त बीज वधे देवि चण्ड मुण्ड विनाशिनि ।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥6॥

निशुम्भशुम्भ निर्नाशि त्रैलोक्य शुभदे नमः
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥7॥

वन्दि ताङ्घ्रियुगे देवि सर्वसौभाग्य दायिनि।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥8॥

अचिन्त्य रूप चरिते सर्व शतृ विनाशिनि।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥9॥

नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चापर्णे दुरितापहे।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥10॥

स्तुवद्भ्योभक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधि नाशिनि
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥11॥

चण्डिके सततं युद्धे जयन्ती पापनाशिनि।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥12॥

देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवी परं सुखं।
रूपं धेहि जयं देहि यशो धेहि द्विषो जहि ॥13॥

विधेहि देवि कल्याणं विधेहि विपुलां श्रियं।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥14॥

विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥15॥

सुरासुरशिरो रत्न निघृष्टचरणेम्बिके।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥16॥

विध्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तञ्च मां कुरु।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥17॥

देवि प्रचण्ड दोर्दण्ड दैत्य दर्प निषूदिनि।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥18॥

प्रचण्ड दैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणतायमे।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥19॥

चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरि।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥20॥

कृष्णेन संस्तुते देवि शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥21॥

हिमाचलसुतानाथसंस्तुते परमेश्वरि।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥22॥

इन्द्राणी पतिसद्भाव पूजिते परमेश्वरि।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥23॥

देवि भक्तजनोद्दाम दत्तानन्दोदये‌म्बिके।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥24॥

भार्यां मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥25॥

तारिणीं दुर्ग संसार सागर स्याचलोद्बवे।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥26॥

इदंस्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः।
सप्तशतीं समाराध्य वरमाप्नोति दुर्लभं ॥27॥

॥ इति श्री अर्गला स्तोत्रं समाप्तम् ॥
जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी. दुर्गा क्षमा शिव धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते.

सुख, समृद्धी, सफलता, भरभराट मिळवण्यासाठी श्रीसूक्त स्तोत्राचे रोज पठण करा – श्रीसूक्त स्तोत्र मराठी अर्थासहित

लक्ष्मी प्राप्तीसाठी श्री सुक्ताबरोबरच लक्ष्मी सूक्त ह्या स्तोत्राचेही पठण करा. श्री लक्ष्मी सूक्त पठण

रामरक्षा स्तोत्र पठण फायदे आणि प्रचिती

१. श्री अर्गला स्तोत्राचा नियमित जप केल्याने मनाला शांती मिळते आणि सर्व वाईट गोष्टी तुमच्या जीवनापासून दूर राहतात.

२. हे स्तोत्र तुम्हाला निरोगी, श्रीमंत आणि समृद्ध ठेवते.

३. हे स्तोत्र जीवनातील सर्व अडचणी दूर करण्यात मदत करते.

४. हे स्तोत्र अशा लोकांसाठी खूप फायदेशीर आहे जे आर्थिक समस्या, व्यवसायातील नुकसान, आजार किंवा कोणत्याही समस्येने त्रासलेले आहेत.

५. जेव्हा एखादा भक्त नियमितपणे हे स्तोत्र पठण करतो, तेव्हा दुर्गा देवी प्रसन्न होतात आणि हाती घेतलेल्या सर्व कामात यश मिळवून देण्यास मदत करतात.

६. अर्गला स्तोत्र संपत्ती, आरोग्य, स्मृती, ज्ञान, विजय, चांगले कुटुंब आणि इतर ऐहिक सुख मिळवून देण्यासाठी ओळखले जाते.
या शक्तिशाली स्तोत्राच्या नियमित पाठणामुळे त्रास,भीती, दुःख आणि जीवनातील कमतरता दूर होतात.

१. पठण सुरू करण्याआधी मोहरी किंवा तिळाच्या तेलाचा दिवा लावावा.

२. त्यानंतर चामुंडा देवीचे ध्यान करा आणि देवीला मनापासून हाक मारा.

३. देवी भगवतीच्या अर्गला स्तोत्राचा संकल्प करा आणि देवीला आपली इच्छा व्यक्त करा.

४. अर्गला स्तोत्रात मंत्र शक्ती वापरा, तांत्रिक शक्ती नाही.

५. अर्गला स्तोत्र शक्य तितक्या वेळा वाचा. फार वेळा पठण करणे जमत नसल्यास तीन किंवा सात वेळा पठण करा.

६. या स्तोत्रात काही मंत्र आहेत, ज्यांचे पठण करताना तुम्ही एक यज्ञ देखील करू शकता.
काळे तीळ घालून तसेच मध वापरून हा यज्ञ केला जातो.

७. स्तोत्र सकाळी किंवा मध्यरात्री वाचावे.

ॐ नमश्चण्डिकायै
मार्कण्डेय उवाच

अर्थ: चण्डिका देवीला वंदन.
मार्कण्डेय म्हणतात.

ॐ जयत्वं देवि चामुण्डे जय भूतापहारिणि।
जय सर्व गते देवि काल रात्रि नमो‌स्तुते ॥1॥

अर्थ: देवी चामुण्डे! तुझा गौरव. सर्व जीवांचे दुःख दूर करणारी देवी! तुझा गौरव. सर्वांना व्यापणारी देवी! तुझा गौरव. काल रात्रि! तुला नमस्कार.

मधुकैठभविद्रावि विधात्रु वरदे नमः
ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी ॥2॥

अर्थ: मधु आणि कैटभला मारणारी आणि ब्रह्माजींना वरदान देणारी देवी! तुला नमस्कार तुम्ही मला स्वरूप (आत्म्याचे ज्ञान) द्या, जय द्या (आसक्तीवर विजय), यश द्या (मोह-विजय आणि ज्ञान-संपादन) वासना आणि क्रोध यांसारख्या शत्रूंचा नाश करा.

दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमो‌:स्तुते
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥3॥

अर्थ: दुर्गा, शिव, क्षमा, धात्री, स्वाहा आणि स्वधा या नावांनी प्रसिद्ध! तुला नमस्कार. तुम्ही मला ज्ञान, विजय आणि कीर्ती द्या आणि वासना आणि क्रोध यांसारख्या शत्रूंचा नाश करा.

महिषासुर निर्नाशि भक्तानां सुखदे नमः।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥4॥

अर्थ: महिषासुराचा नाश करणारी आणि भक्तांना आनंद देणारी देवी! तुला नमस्कार. तुम्ही मला ज्ञान, विजय आणि कीर्ती द्या आणि वासना आणि क्रोध यांसारख्या शत्रूंचा नाश करा.

धूम्रनेत्र वधे देवि धर्म कामार्थ दायिनि।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥5॥

अर्थ: धूम्रनेत्रचा वध करणारी देवी जी भक्तांना धर्म, काम आणि अर्थ देणारा आहे. तुम्ही मला ज्ञान, विजय आणि कीर्ती द्या आणि वासना आणि क्रोध यांसारख्या शत्रूंचा नाश करा.

रक्त बीज वधे देवि चण्ड मुण्ड विनाशिनि ।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥6॥

अर्थ: रक्तबीजची हत्या आणि चण्ड मुण्ड नष्ट करणारी देवी! तुला नमस्कार. तुम्ही मला ज्ञान, विजय आणि कीर्ती द्या आणि वासना आणि क्रोध यांसारख्या शत्रूंचा नाश करा.

निशुम्भशुम्भ निर्नाशि त्रैलोक्य शुभदे नमः
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥7॥

अर्थ: शुंभ आणि निशुंभ ला मारणारी त्रिलोकचे मंगल करणारी देवी! तुला नमस्कार. तुम्ही मला ज्ञान, विजय आणि कीर्ती द्या आणि वासना आणि क्रोध यांसारख्या शत्रूंचा नाश करा.

वन्दि ताङ्घ्रियुगे देवि सर्वसौभाग्य दायिनि।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥8॥

अर्थ: सर्वांनी पूजा केली अशी पावन पादुकावाली आणि सर्व सुख देणारी देवी! तुम्ही मला ज्ञान, विजय आणि कीर्ती द्या आणि वासना आणि क्रोध यांसारख्या शत्रूंचा नाश करा.

अचिन्त्य रूप चरिते सर्व शतृ विनाशिनि।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥9॥

अर्थ: देवी! तुमचे स्वरूप आणि चारित्र्य अकल्पनीय आहे. तू सर्व शत्रूंचा नाश करणारी आहेस. तुम्ही मला ज्ञान, विजय आणि कीर्ती द्या आणि वासना आणि क्रोध यांसारख्या शत्रूंचा नाश करा.

नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चापर्णे दुरितापहे।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥10॥

अर्थ: पाप दुर करणारी चण्डिका देवी! जो भक्तिभावाने तुमच्या पायाशी नेहमी डोके टेकवते, त्यांना ज्ञान, विजय आणि प्रसिद्धी द्या आणि वासना आणि क्रोध यांसारख्या शत्रूंचा नाश करा.

स्तुवद्भ्योभक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधि नाशिनि
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥11॥

अर्थ: रोगांचा नाश करणारी चण्डिका देवी! जे भक्तीने तुझी स्तुती करतात, तुम्ही त्यांना ज्ञान द्या, विजय द्या, प्रसिद्धी द्या आणि वासना आणि क्रोध यांसारख्या शत्रूंचा नाश करा.

चण्डिके सततं युद्धे जयन्ती पापनाशिनि।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥12॥

अर्थ: चंडिके! या जगात जे भक्तीने तुझी पूजा करतात. त्यांना ज्ञान, विजय आणि प्रसिद्धी द्या आणि वासना आणि क्रोध यांसारख्या शत्रूंचा नाश करा.

देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवी परं सुखं।
रूपं धेहि जयं देहि यशो धेहि द्विषो जहि ॥13॥

अर्थ: मला सौभाग्य आणि आरोग्य द्या. मला खूप आनंद द्या. मला ज्ञान, विजय आणि कीर्ती द्या आणि वासना आणि क्रोध यांसारख्या शत्रूंचा नाश करा.

विधेहि देवि कल्याणं विधेहि विपुलां श्रियं।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥14॥

अर्थ: देवी! मला चांगले करा मला सर्वोत्तम मालमत्ता द्या. तुम्ही मला ज्ञान, विजय आणि कीर्ती द्या आणि वासना आणि क्रोध यांसारख्या शत्रूंचा नाश करा.

विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥15॥

अर्थ: जे माझा तिरस्कार करतात, त्यांचा नाश करा आणि माझी शक्ती वाढवा. तुम्ही मला ज्ञान, विजय आणि कीर्ती द्या आणि वासना आणि क्रोध यांसारख्या शत्रूंचा नाश करा.

सुरासुरशिरो रत्न निघृष्टचरणेम्बिके।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥16॥

अर्थ: अंबिके! देव आणि राक्षस दोन्ही त्यांच्या कपाळाच्या मुकुटातील मोती तुझ्या पायावर ठेवतात. तुम्ही रूप, जय आणि यश द्या आणि वासना आणि क्रोध यांसारख्या शत्रूंचा नाश करा.

विध्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तञ्च मां कुरु।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥17॥

अर्थ: तुम्ही तुमच्या भक्ताना, विद्वान, यशस्वी आणि लक्ष्मीवन करा. ज्ञान, विजय आणि प्रसिद्धी द्या आणि वासना आणि क्रोध यांसारख्या शत्रूंचा नाश करा.

देवि प्रचण्ड दोर्दण्ड दैत्य दर्प निषूदिनि।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥18॥

अर्थ: विशाल-सशस्त्र राक्षसचा अभिमान चुर करणारी देवी! तुला नमस्कार तुम्ही मला ज्ञान, विजय आणि कीर्ती द्या आणि वासना आणि क्रोध यांसारख्या शत्रूंचा नाश करा.

प्रचण्ड दैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणतायमे।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥19॥

अर्थ: चण्डिके, पराक्रमी राक्षसांचे भय नष्ट करणारी! मला आश्रय, ज्ञान, विजय आणि कीर्ती द्या आणि वासना आणि क्रोध यांसारख्या शत्रूंचा नाश करा.

चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरि।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥20॥

अर्थ: चतुर्भुज ब्रह्माजींचे कौतुक, चार सशस्त्र परमेश्वरी! तुला नमस्कार तुम्ही ज्ञान, विजय आणि कीर्ती देता आणि वासना आणि क्रोध यांसारख्या शत्रूंचा नाश करा.

कृष्णेन संस्तुते देवि शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥21॥

अर्थ: देवी अंबिके! भगवान विष्णू सतत भक्तीसह तुझी स्तुती करत राहतात. तुम्ही ज्ञान द्या, विजय द्या, प्रसिद्धी द्या आणि वासना-क्रोध नष्ट करा

हिमाचलसुतानाथसंस्तुते परमेश्वरि।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥22॥

अर्थ: हिमालय-कन्या पार्वतीचा पती महादेवजींनी देवीची स्तुती केली! तुला नमस्कार तुम्ही मला ज्ञान, विजय आणि कीर्ती द्या आणि वासना-क्रोध नष्ट करा.

इन्द्राणी पतिसद्भाव पूजिते परमेश्वरि।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥23॥

अर्थ: शचीपती इंद्र यांनी समरसतेने पूजली जाणारी देवी. तुला नमस्कार तुम्ही ज्ञान द्या, विजय द्या, प्रसिद्धी द्या आणि वासना आणि क्रोध यांसारख्या शत्रूंचा नाश करा.

देवि भक्तजनोद्दाम दत्तानन्दोदये‌म्बिके।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥24॥

अर्थ: देवी अंबिके, तुम्ही तुमच्या भक्ताना नेहमी अनंत आनंद दे. मला ज्ञान, विजय आणि कीर्ती द्या आणि वासना आणि क्रोध यांसारख्या शत्रूंचा नाश करा.

भार्यां मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥25॥

अर्थ: एक सुंदर पत्नी प्रदान करा, जी दुर्गम जगातून सुटण्यास सक्षम आहे. आणि एका चांगल्या कुटुंबात जन्म द्या. मला ज्ञान, विजय आणि कीर्ती द्या आणि वासना आणि क्रोध यांसारख्या शत्रूंचा नाश करा.

तारिणीं दुर्ग संसार सागर स्याचलोद्बवे।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥26॥

अर्थ: हे देवी, कृपया मला माझ्या मानसिक स्थितीशी जुळणारी सुंदर पत्नी दे. मला ज्ञान, विजय आणि कीर्ती द्या आणि वासना आणि क्रोध यांसारख्या शत्रूंचा नाश करा.

इदंस्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः।
सप्तशतीं समाराध्य वरमाप्नोति दुर्लभं ॥27॥

अर्थ: जो व्यक्ती या स्तोत्राचा पाठ करतो, सप्तशतीच्या स्वरूपात महान स्तोत्राचे पठण करते, तो सप्तशतीच्या जपाचा आकडा पूर्ण करतो सर्वोत्तम परिणाम मिळतात. त्याचबरोबर तो विपुल संपत्तीही मिळवतो.

॥ इति श्री अर्गला स्तोत्रं समाप्तम् ॥
जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी. दुर्गा क्षमा शिव धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते.

तर असे हे फलदायी स्तोत्र वाचून समृद्ध व्हा.

==================

प्रिय वाचकहो, उत्तम बोधकथा/moral stories in marathi, प्रेम कथा, रहस्य कथा, कथामालिका, भारतातील संस्कृतीचे विविध पैलू, पर्यटन, खाद्यसंस्कृती, फॅशन, पॅरेंटिंग, लाईफस्टाईल ब्लॉग्स वाचायचे असतील तर रीतभातमराठीला नक्की भेट द्या.

Share your love
Facebook
Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *